kategória
régió
város
szállás típusa
térképes kereső

Szilveszter Toszkánában - Körutazás

2881
kirándulással a Cinque Terre falvaiba

7 nap/6 éjszaka
4*-os szállodában

1. nap:


Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna – Firenze út­vo­na­lon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap: San Gimignano, Montecatini Terme

A mai napi kirándulásunk során Toszkána egy kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvá­rosát, San Gimignanót nézzük meg.
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, látogatás a kated­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd le­he­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pa­no­rá­ma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra). 

Délután vissza­térünk a szállodánkba, és ezután ide­gen­vezetőnk egy sétát tesz az érdek­lődő uta­sok­kal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres für­dő­vá­rosa (szép parkok, patinás szállodák és fürdők).

3. nap: Arezzo, Siena


Egész napos kirándulás Toszkána két tartományi székhelyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az aranyművesek városa Kelet-Toszkánában található, a törté­nelmi óváro­sában tett séta nagy él­ményt jelent majd uta­sa­inknak. A számtalan látnivaló közül kiemelkedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pom­pás épü­let­együt­tese. A város művé­szet­tör­té­neti szen­zá­ciója pedig Piero della Francesca csodálatos rene­szánsz freskó­soro­zata a San Francesco-temp­lom szentélyében, mely a Szent Kereszt legendáját meséli el. 
Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország leg­egy­sé­gesebb han­gulatú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szin­te minden épület mű­em­lék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos kated­rá­lis (tele mű­kin­csekkel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tor­nyával a főtéren, mely Olasz­ország talán leglát­vá­nyo­sabb kö­zép­ko­ri tere.


4. nap: Firenze vagy Montecatini Terme

Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­fürdőiről híres üdülő­városban.

Fakultatív program:

Egész napos kirándulás Firenzébe, a rene­szánsz művé­szetek „fő­váro­sába”. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pom­pás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű harang­tor­nyával és a keresz­telő­kápol­nával, a San Lorenzo-ba­zilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi Kép­tár.
A fakultatív program ára: 6.300 Ft + esetleges be­lé­pő­díjak (garantált indulás).5. nap: Cinque Terre

A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Tosz­kánához. Mese­szép vidék, a hegyek szinte a ten­gerből emel­kednek ki, a hegy­ol­da­lakon teraszos szőlős­kertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbű­völő halász­falu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehe­tett meg­köze­líteni, el voltak zárva a kül­világtól, ezért is őriz­hették meg ősi, évszá­zadokkal ezelőtti álla­po­tukat. A nap során 3 faluban teszünk sé­tát: Monterossóban, a Cinque Terre fő te­le­pü­lé­sén, Vernazzá­ban, amit a leg­szebbnek tar­tanak, vala­mint a meg­hök­ken­tő fekvésű Manarolában és Rio­maggio­ré­ban.
Mivel autóbusszal ezen települések többsége mind a mai napig nem elérhető, ezért vonattal járjuk be őket. 
Este élőzenés szilveszteri vacsora a hotel éttermében.


6. nap: Pisa, Lucca

Késői reggeli után látogatás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebilin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resztelő­ká­pol­na, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai Ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tor­nya). Lehe­tőség a Dóm­múzeum és a tér negye­dik értékes épít­mé­nyének, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.

Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvá­rossal (szép román kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellip­szis alakú tér, mely egy római amfi­teátrum helyén épült.

7. nap:

Hazautazás a Firenze – Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Bu­da­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több városában a turistabuszok nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe, ezért egyes helyeken az átlagosnál hosszabb sétákra kell számítani.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal.

Nincs éjszakai buszozás.


Szállás: 6 éjszaka egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szállodai szobákban.

Ellátás: Félpanzió. A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé. A részvételi díj tartalmazza a szilveszteri vacsorát is, amelynek keretében a szálloda kü­lön­le­ges menüösszeállítást, 1 pohár pezsgőt, valamint élőzenét is biztosít.

Figyelem: Olasz­or­szág­ban a büféreggelik általában egy­szerűbb svédasztalt jelentenek. 

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval (bele­ért­ve a szilveszteri élőzenés vacsorát is), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zés­ig, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A részvételi díj nem tartalmazza a BBP biztosítást (betegség-, baleset-, poggyász), ennek megkötése szerződéskötési feltétel, ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik biztosítással az adott évre.

Ára: 420 Ft/fő/nap. 
 
Egyágyas felár: 34.000 Ft

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 8 EUR/fő - a helyszínen fizetendő0
Részvételi díj/fő
2018.december 27-2019.január 2. 189 000 Ft

Kedves Ajánlatkérő!

Kérjük, hogy a minél pontosabb ajánlat elkészítése érdekében lehetőség szerint ne csak a kötelező mezőket töltsék ki, hanem minden Önök számára fontos igényt jelezzenek.

Köszönjük!
Studio Italia Olasz Utazási Iroda

Kérjük válassza ki, hogy előfoglalni vagy csak ajánlatot szeretne kérni. (Amennyiben már kiválasztotta a konkrét szállást és az időpontot, akkor kérjük használja az előfoglalás funkciót. Ha csak érdeklődni szeretne, válassza az ajánlatkérés opciót!)

! Kapcsolafelvétel jellege ajánlatkérés előfoglalás
!
!
Kérjük az előtagot a végére írni, pl. Kovács dr., Kiss ifj.
!
!
Kérjük, lehetőség szerint ne freemail.hu-s e-mail címet adjon meg, mert a levél kézbesítése bizonytalan.
!
Kérjük telefonszámát a következő formátumban szíveskedjen megadni: +36303972829
 
!
 
!
  Részvételi díj/fő szállástípus darab
! Dátum választása naptárból
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy júniustól szeptemberig
tengerparti apartmanjaink csak heti turnusra foglalhatóak szombati váltással!
! Dátum választása naptárból
!
Kérjük a gyerekeket is beleértve az összes utazó számát megadni.
 
 
Minden az utazással kapcsolatos kérését ide kérjük beírni. Pl. mozgássérült, család, baráti társaság, fiatalok, nyugdíjasok
! E-mail
Telefon
Kérjük adja meg, hogyan kívánja, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel.
 

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS

Körutazás

107 000 Ft -től

Karnevál Velencében II.

Körutazás

72 700 Ft -től

Csoportos körutazás

...